Képgaléria

Bevezető

Roncsolásmentes vizsgálatok a szerkezetek életciklusában

Épített környezetünk elemeinek, szerkezeteinek életciklusa magában hordozza a tervezés, a gyártás, az üzemeltetés, az üzemidő hosszabbítás és a megszüntetés folyamatait. Ezek a folyamatok nincsenek meg roncsolásmentes vizsgálatok nélkül, illetve sok esetben a roncsolásmentes vizsgálatok az eredményeikkel főszerepet játszanak bennük.

Magyarországon, de szűkebb és tágabb környezetünkben is, az energiahordozók megítélésének az átértékelődése súlyos aktualitást ad a szerkezetek teljes élet ciklusának szempontjából foglalkozni a roncsolásmentes vizsgálatokkal.

Az előzőek tükrében a 2023 évi konferenciánk célkitűzései közé tartozik, hogy bemutassa:

  • egyrészt, a tervezés és a roncsolásmentes vizsgálatok kapcsolatát;
  • másrészt, a korszerű gyártási folyamatokhoz illeszkedő módszerek, eljárások hazai alkalmazását; egyúttal ismereteket adva minden érintett szakembernek;
  • harmadrészt, az üzemeltetés időszakában vagy egy üzemidő hosszabbítási folyamat keretében alkalmazott, vagy alkalmazható eljárások hatékonyságáról és alkalmazásuk, alkalmazhatóságuk tapasztalatairól;
  • negyedrészt a szerkezetek, létesítmények megszüntetése / leszerelése során a vizsgálatokkal kapcsolatos elvárásokról, konkrét tapasztalatokról. Ez utóbbi témakör magába foglalja a káresetek okai kiderítése során elvégzett vizsgálatokat is.

Ezért célunk olyan kompetens kollégák megszólaltatása, akik a tervezés, a gyártás, az üzemeltetés, az üzemidő hosszabbítás vagy a megszüntetés valamelyikében, vagy többen is jártasak, és egyúttal kapcsolódva a roncsolásmentes vizsgálatokhoz többlet információt tudnak adni azok vonatkozásában. Fontosnak tartjuk, hogy hangot adhassanak magukról azok a szakemberek, kollégák, akik a mesterséges intelligencia ipari alkalmazásával foglalkoznak, vagy kutatják azt. Ehhez a területhez tartozhat a drónok megjelenése, mint eszköz a roncsolásmentes vizsgáló kezében.

A konferencia természetesen, mint mindig, most is foglalkozni kivan a hazai anyagvizsgálók helyzetével, elismertségükkel, képzettségükkel és helyükkel, szerepükkel az egész gazdasági folyamatban.

Mind ezek mellett hagyományosan teret biztosítunk új roncsolásmentes vizsgálati eljárások vagy technikák ismertetésére. A konferencia lényeges része lesz annak elemzése, hogy mi az anyagvizsgálat szerepe a káresetek megelőzésben és azok elemzésében. Kiemelten fontosnak tartjuk a képzés, az akkreditálás, a jártassági vizsgálatok szerepét és hozzáadott értékét az anyagvizsgálói munka minőségéhez.